Cookie preferences
SettingsI agree

About the artist

 

Mijn werk is opgebouwd uit flarden realisme, bestaande uit  oude gevonden foto’s en dia’s, afbeeldingen van internet en eigen fotografie. Soms is het beeld een enkel fragment maar vaak bestaat het uit een collage aan afbeeldingen. Samen gebracht vormen ze een nieuwe werkelijkheid waarin het gaat over contrasten, lijnvoering, kleur, ritme, abstractie. Mijn beelden balanceren vaak op het randje tussen realistisch en abstract.

 

My work is made up of fragments of realism, consisting of old found photos and slides, images from the internet and my own photography. Sometimes the image is a single fragment, but often it consists of a collage of images. Brought together they form a new reality in which it is about contrasts, lines, color, rhythm, abstraction. My images often balance on the edge between realistic and abstract.

 

Read more

Curriculum Vitae

Education

1992 - 1996

AKV St. Joost

Breda

vrije autonome grafiek