PTT telefoon
Sculpture, 18x13cm (w/h)
Hooked by Love
Sculpture, 35x40x35cm (w/h/d)
Jorn van Hoorn
€2.600,-
Jas van Redcedarhout
Sculpture, 30x85x15cm (w/h/d)
Jan Schaafsma
€1.200,-
Basic Instinct
Sculpture, 33x55x33cm (w/h/d)
Ad van den Boom
€4.400,-
Serpentine 61
Sculpture
Frans Muhren
€3.000,-
2019.02.I
Sculpture, 68x30x3cm (w/h/d)
Venus of Jobs
Sculpture, 40x120cm (w/h)
Ton Eyssen
On hold
Rèvérance
Sculpture
René Beaumont
€5.000,-
Viool
Sculpture
Hartverscheurend
Sculpture, 30x75x25cm (w/h/d)
Jan Schaafsma
€1.250,-
Nino The Orginal
Sculpture, 78x53inch (w/h)
Cell
Sculpture, 80x180x80cm (w/h/d)
Gorgettes
Sculpture
René Beaumont
€3.800,-
Electric Bass Metal Sculpture
Sculpture, 48x120x22 (w/h/d)
Demiurge Metal
€80.000,-
A New Arrival
Sculpture, 150x174x80cm (w/h/d)
Michael Hayter
€3.500,-
Feather
Sculpture, 8x22x3cm (w/h/d)
Alabaster prism
Sculpture, 21x50x21cm (w/h/d)
Wrist Cutter
Sculpture, 28x110x16cm (w/h/d)
Demiurge Metal
€1.800,-
Punk Flip Slice Metal Guitar
Sculpture, 30x100x10 (w/h/d)
Demiurge Metal
€8.000,-