Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Vorige
Volgende
Bekijk in de kamer
4378

Over het werk

 De  trap - The stairs

 Description

Thise original work on cotton canvas  with acrylic paints and inkt 

i made  in C time. It tells the story of all kinds of layers of life

 

 

 

Order via: infonortiart@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------https://onlinegallery.art/nl/blog/interview-norti-art-onderdeel-van-het-grote-geheel-1271/

Specificaties

UitgeverijNortiArt
LijstNiet inbegrepen
Staat/conditieUitstekend
HandtekeningInbegrepen

Over de kunstenaar

 

-Hoe is kunst voor u begonnen en gegroeid?

Al heel jong voelde creativiteit als een houvast. Rond mijn dertiende kocht ik van zakgeld schetsboeken. Ik ging tekenen, met potlood, krijt, inkt, toen al materialen onderzoekend. Achteraf gezien vluchtte ik ook voor de werkelijkheid van een wereld die ik niet goed begreep. Door het heel vroege verlies van mijn moeder, op mijn negende, wist ik niet helemaal waar ik thuishoorde. Klein kind in een grote wereld. Ik las graag science fiction en sprookjesboeken, over een andere wereld met zoveel verhalen en mogelijkheden. Het was een zoektocht naar onze plek op aarde, en dat werd ook een rode draad in mijn latere werk. Waar hoor je bij, dualisme, moet je links of moet je rechts, hoe nietig is een mens in de kosmos en toch als onderdeel van het grote geheel, en van de natuur. Dáárvan is bijna iedereen nu ook wel doordrongen, door corona. De invloed van de pandemie komt op dit moment terug in mijn schilderijen. Het is ruimtelijk werk, met donkere vormen en daartussen toch kleur en het licht. Kleur is voor mij heel belangrijk. Het is energie, het is warm en staat voor kracht. Kleur komt bij mij van binnenuit. Het is ook een boodschap: blijf de kleur zien.

 

- Hoe is de fotografie tot stand gekomen?

Dat kwam naast het schilderen. Ik drukte zwart-wit foto’s af in mijn eigen doka en heb vaak fotografie gebruikt toen ik op de sociale academie zat. Fotografie werd steeds meer een interessante en creatieve manier om mijn gedachten te koppelen. Ik heb toen een opleiding gedaan in Utrecht in mixed media, ook een opleiding Adobe Photoshop en sloot me aan bij het collectief ‘Storm Galerie’ in Amsterdam. Mijn werk hing daar permanent. Ik heb met modellen gewerkt, jaren kunstles gegeven aan kinderen en jongeren en was jurylid bij fotocompetities voor jongeren. Steeds meer full-time, waardoor ik minder tijd had om te schilderen. Dat heb ik nu dus weer opgepakt.

 

- Wat is het werkproces?

Ik schilder elke dag in mijn atelierwoning in Amsterdam. Het verfmateriaal ligt gewoon op mijn lange tafel en zodra ik wakker ben kan ik beginnen. Ik werk op dit moment klein, op A3-A4, niet alleen met penseel maar ook met mijn handen op papier en doek. Altijd met acryl, dat droogt snel zodat de volgende laag er op kan. Vaak laat ik de verf lopen onder een kraan. Het is heel opwindend te zien wat het effect is en het is heel vrij, het ‘stroomt’ in meer dan één opzicht. Die basis werk ik dan verder uit, ook met inkt, in lagen en glad en ruw met strepen als tegenwicht. Of ik zet een vorm neer en daarna de kleur die erbij hoort. De titel valt me meestal achteraf in en laat me zien wat er voor me speelt. Zoals ‘Fly away’ gaat over het weg willen vliegen van de beperkingen door de pandemie, en ‘A special place’ over de levensbron. Wat betreft de fotografie, voor de bloemenseries vries ik bloemen in, net voor het moment van vergankelijkheid, en fotografeer het resultaat met tegenlicht. Tijdens het werken luister ik naar muziek of naar de vogels in mijn tui

 

- Waar staat ‘kunst’ voor?

Het is een passie die ik niet kan missen in mijn leven. Een uitdaging, een bron van energie en een bevrijding. Als ik schilder voel ik me lekker. Het helpt steeds dichter tot de kern te komen van wie je zelf echt bent. Vaak door het afpellen van lagen, als bij een ui, en nog altijd op zoek naar dat stille ‘middenpunt’ waar niets is en toch alles. Die zoektocht zal wel nooit ophouden. Als kunstenaar een beeld scheppen uit chaos en dat ook op anderen te kunnen overbrengen, daar gaat het voor mij over. 


www.nortiart.nl 

 Fotografie

 

 

 

 

a considerable amount of time photography was the most important art form used by Amsterdam-based Norti Kowalski. A way to register, and cherish, a moment of beauty before its demise. One of her photo series is named ‘Frozen in time/flowers on ice’: beautiful flower compositions, the photo taken as a near-abstract, or a lavish still life, like the canvas of an old master. Now Norti is painting again. This time not to cling to a memory, but to let go and setting free the image -and life. The Dutch artist has been inspired by Robert Longo, Anselm Kiefer, Hilma af Klint, Georgia O’Keeffe and Barnett Newman. But her own work is not connected to a specific movement. Her paintings are intuitive abstracts, with vigorous colours and shapes revealing the very core of being, the longing for freedom, yet connected to all that surrounds us. The work has been exhibited in Amsterdam under the artist’s name Nortiart.

- When did art begin for you, and how has it developed?

When I was very young creating gave me a grip and a focus. With my pocket money I bought sketchbooks and started to draw. Pencil, ink, already trying out various materials. Looking back, I can see I was hiding from reality in a world I did not really understand. I lost my mother when I was nine and did not quite know where I belonged. A small child in a big world. I liked reading sci-fi stories and fairy tales, about worlds with so many other possibilities. It was a search for what our place is in this life. It became a lasting theme in my later work: questioning where you belong, dealing with dualism, the difficulty choosing between turning right or left, the smallness of man in the universe, yet as a part of the grand total and of nature. The latter everybody now acknowledges because of covid.. The pandemic is visible in my painting. The images are spatial, with darks shapes but also colour and light. Colour is important to me. It stands for warmth, energy and strength. Colour comes from deep within me. It is also a message in these times: keep seeing the colour and light.  

- What about your photography?

This came alongside my earlier painting. I had my own dark room and printed in black and white. Later, studying social sciences, I often used photography to illustrate projects. It became an interesting and creative way to connect ideas. I followed a course in mixed media, also in Adobe Photoshop and joined an art collective in Amsterdam, where my work was permanently exhibited. I worked with models, taught art to youngsters and judged photo-competitions for young people. All this consumed my time, and I painted less. Which is something I have adjusted now. 

-How do you work?

I paint every day in my studio apartment in Amsterdam, which has large windows, high ceilings and a small garden. And a big table with my paint and utensils. The moment I get up I can start working. At this moment small size -A3 and A4- and not only with pencil, but also using my hands on the canvas or paper. I always use acrylic because it dries rapidly, so you can continue working. I often make the paint run under a tap. The effect can be very surprising and exciting, the work ‘flows’ in more than one sense. I continue working on this, with ink, creating rough and smooth effects with lines as a contrast. Or I create a shape, with a colour that feels right for me. Usually a title will present itself - at first sight spontaneously, but it shows me what the underlying theme is. ‘Fly away’ for instance is about wanting to escape the restrictions during the pandemic, and ‘A special place’ is about the source of life. For my photography I freeze flowers, just before the moment they will decay, and shoot them against light. When I work I listen to music, or the birds in my garden.

- What is ‘art’ for you?

It is a passion I can’t live without. A challenge, an energy source and liberation. When I paint I feel in balance. It helps to get closer to the essence of who you really are. Often by peeling away layers, as with an onion – still searching for the ‘middle point’ where there is silence but also entirety. This search will never end. Creating an image from chaos, and the ability to show others, is what it is all about for me as an artist.

 

www.noriart.nl

 

 

 

Ander werk van NortiArt

De poolse bruid
Nieuwe Media, 80x60 cm (w/h)
Te koop
Adams world
Nieuwe Media, 30x40 cm (w/h)
Te koop
Flower art
Nieuwe Media, 60x90 cm (w/h)
€650,-
Flower art
Fotografie, 50x70 cm (w/h)
€650,-
Flower art
Fotografie, 60x85x1 cm (w/h/d)
€650,-
Garden of Eden
Nieuwe Media, 60x60x1 cm (w/h/d)
€650,-
Fly a way
Werk op papier, 21x29.7 cm (w/h)
€180,-
Sale
Van Gogh meets Amsterdam
Nieuwe Media, 100x90 cm (w/h)
€600,-€950,-
Flower Art
Nieuwe Media, 60x85 cm (w/h)
€650,-
Flower Art
Fotografie, 80x60 cm (w/h)
€650,-