Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
254

About the work

Specifications

PublisherZahava Ratson Koldijk

About the artist

 

Visie   (english see under)

Met een achtergrond in de schilderkunst was mijn initiele motivatie, het creeren van een visueel aantrekkelijk beeld met technieken uit andere kuntvormen: Mozaiek. De relatief dure en oppervlakkig uitziende mozaiek tegels nodigde mij al snel uit om de potentie van mozaiek verder te onderzoeken en de grenzen van de ambacht te verleggen. Dit begon met gebroken borden en schotels van thuis, en op hoog tempo raakte ik geprikkeld door allerlei vergeten objecten zowel thuis, als bij vrienden en in kringloopwinkels. Vaak maak ik deze objecten kapot en re-engeer ik ze weer. Daarme is er een constante focus verlegging tussen het object en het materiaal waarvan de verzamelde objecten gemaakt zijn, die onbedoeld een artistieke interpretatie én gevolg van de huidige wegwerpeconomie is geworden. In mijn werk nodig ik de kijker uit de schoonheid van allerdaagse objecten te herzien.

 

Kenmerken

Zahava verzamelt gebroken kopjes, schotels en andere objecten en arrangeert deze met technieken uit de mozaiek in een visuele spectakel. Ze verwerkt alledaagse kleurrijke objecten en re-engeert ze. Waarin elk werk en elk fragment het resultaat is van weken lang breken, slijpen en voegen met uiterste precisie. Een verdwaalt schotel-oortje, barbie-hoofdje of abstracter creeeren een look die we kennen uit de post-moderne architectuur. Zahava elimineert de functie de haar objecten volkomen, waardoor ze in hun nieuwe context een existentieel randje krijgen. De herkenbaarheid van objecten nodigt de kijker uit om na te denken over het process van ontwikkeling. Haar werk is gefragmenteerd, ongeremd en vernieuwend.

 

 

 

Vision

With a background in painting, my initial motivation was to create a visually attractive image with techniques from other art forms: Mosaic. The relatively expensive and superficial looking mosaic tiles soon invited me to further research the potential of mosaic and to push the boundaries of the craft. This started with broken dishes from home, and I quickly became intrigued by all kinds of forgotten objects at home, at friends, and in thrift shops. I often destroy these objects and re-arrange them. Therefore, there is a constant shift of focus between the object and the material of which the collected objects are made, which has unintentionally become an artistic interpretation and effect of the current disposable economy. In my work, I invite the viewer to review the beauty of everyday objects.

 

Characteristics

Zahava collects broken cups, plates, and other objects and arranges them in a visual spectacle using mosaic techniques. She processes colorful objects and rearranges them. In which every work and fragment is the result of weeks of breaking, polishing, and grouting with extreme precision. The handle of a cup, Barbie’s head, or more abstract pieces create a look that we know from post-modern architecture. Zahava completely eliminates the function of her objects, giving them an existential edge in their new context. The recognisability of objects invites the viewer to reflect on the process of development. Her work is fragmented, uninhibited, and innovative.

 

Other work of Zahava Ratson Koldijk

pink ingagment
Painting, 80x80x3 cm (w/h/d)
€2.000,-
pink flowers mosaic
Painting, 62x122x3 cm (w/h/d)
€3.000,-
green fish
Painting, 60x100x3 cm (w/h/d)
€3.000,-