Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
77

About the work

De vrouwelijke figuren in mijn schilderijen zijn personificaties van abstracte begrippen, zoals liefde, eenzaamheid, verval, schoonheid, vergankelijkheid, vruchtbaarheid en dergelijke. In de beeldende kunst worden deze begrippen traditioneel en vanouds afgebeeld als vrouwen. Bijna altijd hebben ze voorwerpen, planten of dieren bij zich die bepaalde betekenissen hebben en die ons iets zeggen over het karakter of de eigenschappen van het gepersonifieerde abstracte begrip. The female figures in my paintings are personifications of abstract concepts, such as love, loneliness, decay, beauty, transience, fertility and the like. In visual arts these concepts are traditionally depicted as women. They almost always carry objects, plants or animals that have certain meanings and that tell us something about the character or properties of the personified abstract concept.

Specifications

PublisherTheo Schildkamp
FramedNot included
Certificate of authenticityIncluded
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

About the artist

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma studeerde Theo Schildkamp aan de Academie van Beeldende Kunsten te Arnhem, Nederland. Daarna vestigde hij zich als professioneel illustrator, designer, ontwerper, auteur en publicist en  gaf hij cursussen in beeldende vorming, teken- en schildertechnieken en kunstbeschouwing. Theo had en heeft vele exposities in binnen- en buitenland.

Opgegroeid te midden van de veluwse bossen, heeft Theo een sterke band met de natuur, die dan ook een van de belangrijkste inspiratiebronnen van zijn werk is geweest. Planten, dieren en landschappen waren steevast het onderwerp van zijn aquarellen en tekeningen. Tot hij in 2001 naar het zuiden van Frankrijk verhuisde om zich in de Gard Provençal te vestigen, dichtbij Uzès. Daar legde hij zich toe op het schilderen in olie- en acrylverf. Hij bevrijdde zich van de wensen en eisen van opdrachtgevers en koos voor een heel persoonlijke stijl en thematiek. De vrouwelijke figuur kreeg een prominente plaats in zijn werk. Vaak hebben zijn vrouwen iets iconisch en mysterieus, terwijl ze daarentegen dikwijls in een dagelijkse enscenering zijn geplaatst. Verfijning en elegante decoratie maken van zijn doeken echte Theo’s.

After obtaining his gymnasium diploma, Theo Schildkamp studied at the Academy of Fine Arts in Arnhem, The Netherlands. He then established himself as a professional illustrator, designer, author and publicist and taught courses in fine arts, drawing and painting techniques and art history. Theo had and still has many exhibitions in France and abroad.

Grown up in the middle of the Veluwe forests, Theo has a strong bond with nature, which has been one of the most important sources of inspiration for his work. Plants, animals and landscapes were invariably the subject of his watercolors and drawings. Until he moved to the south of France in 2001, to settle in the Gard Provençal, near Uzès. There he focused on painting in oil and acrylic paint. He freed himself from the wishes and demands of clients and choose a very personal style and theme. The female figure was given a prominent place in his work. His women often have something iconic and mysterious, while on the other hand they are often placed in a daily surrounding. Refinement and elegant decoration make his paintings real Theos.

 

Other work of Theo Schildkamp

Dimanche 14h03
Painting, 100x100x3 cm (w/h/d)
Sold
Table 13
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€2.450,-
Le Jardin Interdit
Painting, 80x80x3 cm (w/h/d)
€1.800,-
Out For A Walk
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold
Cry baby Cry
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold
Punda Milia
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€1.200,-
So Long Ago
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€1.800,-
Dimanche 10h14
Painting, 80x80x2 cm (w/h/d)
Sold
Waterfowl
Painting, 50x60x3 cm (w/h/d)
€620,-
An Ordinary November Day
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€2.450,-