Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
2052

About the work

Ik schilder schijnbaar alledaagse taferelen waarin het meestal vrouwen zijn die er de hoofdrol in spelen. Het lijkt alsof ze vervreemd zijn van andere mensen en van de dingen om hen heen. Mijn schilderijen zijn symbolisch, soms ironisch, soms een beetje absurd, maar altijd esthetisch…een vreemde kijk op het normale leven. Elk schilderij vertelt een verhaal. Mijn verhaal. Iedereen mag er zijn eigen verhaal van maken. I paint seemingly everyday scenes in which usually women play the leading role. They seem to be alienated from other people and from the things around them. My paintings are symbolic, sometimes ironic, sometimes a bit absurd, but always aesthetically pleasing… a strange view of normal life. Each painting tells a story. My story. Everyone can make it their own story.

Specifications

PublisherTheo Schildkamp
FramedNot included
Certificate of authenticityIncluded
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

About the artist

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma studeerde Theo Schildkamp aan de Academie van Beeldende Kunsten te Arnhem, Nederland. Daarna vestigde hij zich als professioneel illustrator, designer, ontwerper, auteur en publicist en  gaf hij cursussen in beeldende vorming, teken- en schildertechnieken en kunstbeschouwing. Theo had en heeft vele exposities in binnen- en buitenland.

Opgegroeid te midden van de veluwse bossen, heeft Theo een sterke band met de natuur, die dan ook een van de belangrijkste inspiratiebronnen van zijn werk is geweest. Planten, dieren en landschappen waren steevast het onderwerp van zijn aquarellen en tekeningen. Tot hij in 2001 naar het zuiden van Frankrijk verhuisde om zich in de Gard Provençal te vestigen, dichtbij Uzès. Daar legde hij zich toe op het schilderen in olie- en acrylverf. Hij bevrijdde zich van de wensen en eisen van opdrachtgevers en koos voor een heel persoonlijke stijl en thematiek. De vrouwelijke figuur kreeg een prominente plaats in zijn werk. Vaak hebben zijn vrouwen iets iconisch en mysterieus, terwijl ze daarentegen dikwijls in een dagelijkse enscenering zijn geplaatst. Verfijning en elegante decoratie maken van zijn doeken echte Theo’s.

After obtaining his gymnasium diploma, Theo Schildkamp studied at the Academy of Fine Arts in Arnhem, The Netherlands. He then established himself as a professional illustrator, designer, author and publicist and taught courses in fine arts, drawing and painting techniques and art history. Theo had and still has many exhibitions in France and abroad.

Grown up in the middle of the Veluwe forests, Theo has a strong bond with nature, which has been one of the most important sources of inspiration for his work. Plants, animals and landscapes were invariably the subject of his watercolors and drawings. Until he moved to the south of France in 2001, to settle in the Gard Provençal, near Uzès. There he focused on painting in oil and acrylic paint. He freed himself from the wishes and demands of clients and choose a very personal style and theme. The female figure was given a prominent place in his work. His women often have something iconic and mysterious, while on the other hand they are often placed in a daily surrounding. Refinement and elegant decoration make his paintings real Theos.

 

Other work of Theo Schildkamp

Phantom Lady
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold
Le Jardin Interdit
Painting, 80x80x3 cm (w/h/d)
€1.800,-
Eyes Pretty Green
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold
Kissed
Painting, 50x70x4 cm (w/h/d)
€1.100,-
Lollie
Painting, 80x80x4 cm (w/h/d)
€1.800,-
Lipstick
Painting, 80x80x4 cm (w/h/d)
€1.800,-
Punda Milia
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€1.200,-
Ruby
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€2.450,-
Duckling
Painting, 80x80x4 cm (w/h/d)
€1.800,-
Eye Candy
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold