Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
1867
  • About the work

  • About the artist

Je laat de hond uit, maar wie gaat er nou wandelen met een struisvogel of een gazelle? Dat zou vreemd zijn, surrealistisch. Daar houd ik van. Maar ik kies dit soort taferelen ook om een andere reden. Mens en dier zijn nauw met elkaar verbonden, onlosmakelijk zelfs. Wij maken deel uit van de natuur. Zijn de natuur! Maar we leggen haar daarentegen ook aan banden. Daarom beeld ik de dieren vaak aangelijnd af. De lijn symboliseert de tegenstelling (of juist het evenwicht) tussen vrijheid en gebondenheid. You let the dog out, but who goes for a walk with an ostrich or a gazelle? That would be strange, surreal. I love that. But I also choose scenes like this for another reason. Humans and animals are closely linked, inseparable even. We are part of nature. We are nature! But we also restrict her. That is why I often portray the animals on a leash. The line symbolizes the contrast (or the balance) between freedom and bondage.

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma studeerde Theo Schildkamp aan de Academie van Beeldende Kunsten te Arnhem, Nederland. Daarna vestigde hij zich als professioneel illustrator, designer, ontwerper, auteur en publicist en  gaf hij cursussen in beeldende vorming, teken- en schildertechnieken en kunstbeschouwing. Theo had en heeft vele exposities in binnen- en buitenland.

Opgegroeid te midden van de veluwse bossen, heeft Theo een sterke band met de natuur, die dan ook een van de belangrijkste inspiratiebronnen van zijn werk is geweest. Planten, dieren en landschappen waren steevast het onderwerp van zijn aquarellen en tekeningen. Tot hij in 2001 naar het zuiden van Frankrijk verhuisde om zich in de Gard Provençal te vestigen, dichtbij Uzès. Daar legde hij zich toe op het schilderen in olie- en acrylverf. Hij bevrijdde zich van de wensen en eisen van opdrachtgevers en koos voor een heel persoonlijke stijl en thematiek. De vrouwelijke figuur kreeg een prominente plaats in zijn werk. Vaak hebben zijn vrouwen iets iconisch en mysterieus, terwijl ze daarentegen dikwijls in een dagelijkse enscenering zijn geplaatst. Verfijning en elegante decoratie maken van zijn doeken echte Theo’s.

After obtaining his gymnasium diploma, Theo Schildkamp studied at the Academy of Fine Arts in Arnhem, The Netherlands. He then established himself as a professional illustrator, designer, author and publicist and taught courses in fine arts, drawing and painting techniques and art history. Theo had and still has many exhibitions in France and abroad.

Grown up in the middle of the Veluwe forests, Theo has a strong bond with nature, which has been one of the most important sources of inspiration for his work. Plants, animals and landscapes were invariably the subject of his watercolors and drawings. Until he moved to the south of France in 2001, to settle in the Gard Provençal, near Uzès. There he focused on painting in oil and acrylic paint. He freed himself from the wishes and demands of clients and choose a very personal style and theme. The female figure was given a prominent place in his work. His women often have something iconic and mysterious, while on the other hand they are often placed in a daily surrounding. Refinement and elegant decoration make his paintings real Theos.

 

Specifications

PublisherTheo Schildkamp
FramedNot included
Certificate of authenticityIncluded
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

Other work of Theo Schildkamp

Served Cold
Painting, 80x80x4 cm (w/h/d)
€1.800,-
Waterfowl
Painting, 50x60x3 cm (w/h/d)
€620,-
Gray cracked wall
Painting, 80x80x4 cm (w/h/d)
€1.800,-
Virus
Painting, 60x70x3 cm (w/h/d)
€1.300,-
An Ordinary November Day
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
€2.450,-
Remember Me
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold
Rouge
Painting, 100x100x4 cm (w/h/d)
Sold
9 Birds
Painting, 50x50x3 cm (w/h/d)
Sold
OMG!
Painting, 100x100x3 cm (w/h/d)
€2.450,-
Number 9
Painting, 80x80x3 cm (w/h/d)
€1.050,-