Previous
Next
  • About the work

  • About the artist

Ocolus Draco het oog van de draak, deze bewerking is een veelvoud van ogen en daardoor een samenspel van fantasie en werkelijkheid.

Buiten het Mega - Art formaat is het verkrijgbaar in de formaten : 50x40 cm, 30 x 20 cm, 120 x 90 cm en 90 x 60 cm. Levering op maat ook mogelijk.
PP- Art Reflexionisme , dit is een ontwikkeling in het bestaand weergeven van een niet bestaand object. Het wordt geprojecteerd op HDM, dit is een metaal dat een speciale coating heeft. Door HDM te gebruiken is er een zeer hoge resolutie mogelijk waardoor het lijkt alsof het echte leven zo is overgezet . Er is voor elk budget een mogelijkheid om in aanraking te komen met Reflexionisme. Het is zeer duurzaam en bijna onverslijtbaar zowel binnenshuis als buitenshuis.

Piet Prins werkt vanuit een eigenzinnige visie op de elementen. Piet Prins gebruikt het fototoestel op een manier met als voorbeeld Salvador Dali en Maurits Escher . Surrealistisch vanuit een magisch realisme Het oog wordt op een bijzondere manier uitgedaagd tot het zoeken naar realiteit in de objecten. Het onderwerp en design zal u verrassen, omdat de complexiteit elke keer iets anders laat zien wat niet eerder is gezien , het zal niet vervelen als kijkobject. Piet Prins is in 1982 cum laude geslaagd aan de Nieuwe Academie voor Fotografie. Hij heeft veel ervaring als fotograaf en grafisch ontwerper, vanuit het analogisch tijdperk waarbij de negatieven in de donkere kamer met chemicaliën werden ontwikkeld.
In 2000 is Piet Prins overgestapt naar digitale fotografie. Veel van zijn foto’s zijn op verschillende manieren gebruikt zoals illustraties in tijdschriften en boeken of als diversen vormen van kaarten.


PP- Art Reflexionism, this is a development in the existing rendering of a non-existing object. It is projected on High Definition Metal ( HDM ), which is a metal that has a special coating. By using HDM, a very high resolution is possible, making it look like real life has been transferred that way. There is an opportunity for every budget to come into contact with Reflexionism. It is very durable and almost indestructible both indoors and outdoors.

Piet Prins works from an idiosyncratic vision of the elements. Piet Prins uses the camera in a way with Salvador Dali and Maurits Escher as an example. Surreal from a magical realism. The eye is challenged in a special way to search for reality in the objects. The subject and design will surprise you because the complexity shows something different every time that has not been seen before, it will not bore you as a viewing object.

Piet Prins graduated cum laude from the New Academy of Photography in 1982. He has a lot of experience as a photographer and graphic designer, from the analogical era in which the negatives in the darkroom were developed with chemicals.
In 2000 Piet Prins switched to digital photography. Many of his photos have been used in various ways, such as illustrations in magazines and books or as various forms of cards.

Specifications

PublisherPiet Prins
Certificate of authenticityIncluded
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

Other work of Piet Prins

House of old Sand

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€545,-

2068 - Molecules

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€145,-

2050 - Yellow Smile

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€895,-

2029 - Below the Waterfront

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€285,-

Vincentiaans Varen

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€1.275,-

Parapluies à l'envers

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€925,-

2120 - To the Bridge

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€545,-

2135 - Rue de Gnôme

Piet Prins

Piet Prins pp-art

€285,-