Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
23

About the work

Cyanotype.

English below

In de zomer wanneer ik in mijn openluchtatelier werk in zuid Frankrijk, teken, fotografeer en werk ik aan de cyanotyps. Dit is een oude fototechniek uit de 19de eeuw. Geprepareerd aquarelpapier wordt aan zonlicht blootgesteld en kleurt dan blauw. Na speolen in stromend water is de print gefixeerd. Elke print is unique.

In deze serie transformeer ik 3D-objecten, stenen, naar 2D. De zon werpt een schaduw van stenen op het papier en laat zo de hoogte van de steen zien. Maar belangrijker zijn de onverwachte vormen die uit de blauwe, prachtige grillige abstracte vormen naar voren komen. Soms in de vorm van een vis!

 

In the summer when I work in my open air studio in the south of France, I draw and take photographs. I also work with cyanotypes, an old photographic technique from the nineteenth century. Prepared watercolor paper is exposed to sunlight and then rinsed in water. The paper turns blue! Each print is unique. 

In this series I transform 3D objects, stones, into 2D. The sun casts a shadow on the paper of the stone and thus shows the height of the stone. But more important are the unexpected shapes that emerge from the blue, beautiful fanciful abstract shapes. Sometimes in the shape of a fish!

Specifications

PublisherMichiel Knaven
Certificate of authenticityIncluded
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

About the artist

English below

Michiel werkt in verschillende disciplines maar fotografie is vrijwel altijd de bron van zijn werk. Afwisselend werkt hij aan fotoseries, vaak langdurig, of collages. Daarnaast tekent hij veel. Na zijn vioolstudie aan het conservatorium studeerde hij af op de AKI, tegenwoordig ARTEZ, met fotografisch werk.

De afgelopen 2 jaar zijn een aantal grotere projecten gerealiseerd. Parkingscape is een serie van 50 foto's met als onderwerp het landschap van de Europese parkeerplaatsen langs de snelwegen. Hij reisde hiervoor naar Italie, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Belgie en natuurlijk Nederland. Daarnaast is het eerste deel van een serie over de nachten van de week gerealiseerd met het boek “maandag nacht” als afsluiting. Tijdens de lockdown van 2020 ontstond het project buurtwandelingen. Gedurende 40 dagen fotografeerde hij dagelijks in zijn eigen buurt. Uit de serie “er zijn” staan een aantal afbeeldingen op de site. Aanleiding was een filosofie college over Heidegger en het begrip er-zijn. Hieruit ontstond een serie van ruim 600 foto's die de dagelijkse momenten laten zien dat je beseft dat je-er-bent, dat je bestaat. Van het bijbehorende boek is een tweede druk verschenen.

Op collage gebied  ontstonden de laatste 2 jaar twee nieuwe series. De cameracollages, grote collages op basis van de dagelijkse krant. En in de zomer van 2019 begon hij aan een nieuwe reeks collages op basis van ansichtkaarten uit de vorige eeuw. Inmiddels is de serie uitgegroeid tot bij 100 collages.

Bezoek ook zijn site, www.michaelmedia.org, om meer van zijn werk te bekijken.

 

Michiel works in various disciplines, but photography is almost always the source of his work. He alternately works on photo series, often long-term, or collages. He also draws a lot. After studying violin at the conservatory, he graduated from the AKI, now ARTEZ, with photographic work.

A number of larger projects have been realized in the past 2 years. Parkingscape is a series of 50 photos with the subject of the landscape of the European parking lots along the motorways. He traveled to Italy, France, Switzerland, Germany, Belgium and of course the Netherlands. In addition, the first part of a series about the nights of the week has been realized with the book “Monday night” as the closing. The neighborhood walks project arose during the lockdown of 2020. For 40 days he photographed daily in his own neighborhood. From the series "there are" are a number of images on the site. The occasion was a philosophy lecture about Heidegger and the concept of being there. This resulted in a series of more than 600 photos that show the daily moments when you realize that you are there, that you exist. A second edition of the accompanying book has been published.

In the collage field, two new series were created in the last 2 years. The camera collages, large collages based on the daily newspaper. And in the summer of 2019 he started a new series of collages based on postcards from the last century. The series has now grown to 100 collages.

Also visit his site, www.michaelmedia.org, to view more of his work.

 

 

 

Other work of Michiel Knaven

collages #029
Work on paper, 30x40x0.1 cm (w/h/d)
€400,-
cyanonype # 1
Photography, 40x40x0.2 cm (w/h/d)
€550,-
collage #34
Work on paper, 30x40 cm (w/h)
€400,-
cyanotype #5
Photography, 40x40 cm (w/h)
€550,-
Er zijn #163
Photography, 40x40x0.1 cm (w/h/d)
€250,-
collage #35
Work on paper, 30x40 cm (w/h)
€400,-
collage #88
Work on paper, 30x40 cm (w/h)
€400,-
collages #17
Work on paper, 30x40x0.1 cm (w/h/d)
€400,-
2day # 1
Photography, 50x50 cm (w/h)
€700,-
collage #45
Work on paper, 30x40 cm (w/h)
€400,-